Kontaktujte nás na čísle +421 915 742 438
Zarúka spokojnosti

Upratovanie garaze, haly

Prenechajte umývanie garáže a haly na nás. V tejto službe poskytujeme bežné upratovanie garáži a postavebné upratovanie garáži (postavebne upratovanie alebo po prerábke - znamená velmi znečistené plochy).  Zabezpečíme dôkladne umyté, čisté podlahy v garáži alebo v hale za pomoci čistiacich strojov. Upratovacím servisom OK-TRED máte záruku individuálneho prístupu, promptnosť, presnosť, bezproblémovú komunikáciu, pričom dbáme na kvalitu. Naša spoločnosť má uzavreté poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu. Našou vizitkou je vaša spokojnosť, uprataná a čistá hala alebo garáž.

  1. 1 Dopyt na dodanie služby Kontaktujte nás telefonicky, prostredníctvom mailu alebo cez formulár (žiadosť o cenovú ponuku). Klient uvedie o akú službu má záujem a v akom termíne chce službu realizovať.
  2. 2 Analýza požiadaviek a potrieb Vyhodnotíme všetky informácie, navrhneme klientovi čo najprijateľnejšie riešenie jeho cieľov. Zároveň vytvoríme cenovú kalkuláciu ktorú zašleme klientovi na schválenie.
  3. 3 Akceptovanie cenovej kalkulácie Klient schváli cenovú kalkulácia ktorá mu bola vytvorená.
  4. 4 Realizácia Po akceptovaní cenovej ponuky klientom nasleduje samotná realizácia požadovanej služby. Realizácia prebieha v termíne ktorý bol dohodnutý medzi klientom a dodávateľom služby.