Kontaktujte nás na čísle +421 915 742 438
Zarúka spokojnosti

Výškové čistiace práce

Prenechajte výškové čistiace práce na upratovací servis OK-TREND. Vďaka využitiu horolezeckej techniky môžeme výškové práce vykonávať aj na miestach, kde nie je možné použiť pracovnú plošinu a lešenie, a zároveň takto vykonávame našu činnosť za nižšie ceny a kratšiu časovú dodaciu lehotu, ako je tomu pri použití pracovných lávok, plošín a lešení. Upratovacím servisom OK-TREND máte záruku individuálneho prístupu, promptnosť, presnosť, bezproblémovú komunikáciu a dbáme dôraz na kvalitu. Naša spoločnosť má uzavreté poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu. Našou vizitkou je vaša spokojnosť.

Výškové čistiace práce:

  • čistenie budov a technologických zariadení
  • umývanie okien, presklených plôch
  • čistenie fasád vysokotlakovým čističom
  • odstraňovanie snehu zo striech
  • údržba a čistenie exteriérových a interiérových konštrukcii

 

  1. 1 Dopyt na dodanie služby Kontaktujte nás telefonicky, prostredníctvom mailu alebo cez formulár (žiadosť o cenovú ponuku). Klient uvedie o akú službu má záujem a v akom termíne chce službu realizovať.
  2. 2 Analýza požiadaviek a potrieb Vyhodnotíme všetky informácie, navrhneme klientovi čo najprijateľnejšie riešenie jeho cieľov. Zároveň vytvoríme cenovú kalkuláciu ktorú zašleme klientovi na schválenie.
  3. 3 Akceptovanie cenovej kalkulácie Klient schváli cenovú kalkulácia ktorá mu bola vytvorená.
  4. 4 Realizácia Po akceptovaní cenovej ponuky klientom nasleduje samotná realizácia požadovanej služby. Realizácia prebieha v termíne ktorý bol dohodnutý medzi klientom a dodávateľom služby.