Kontaktujte nás na čísle +421 915 742 438
Zarúka spokojnosti

Čistenie balkónovej plochy č.1

Realizovali sme čistenie balkóna pomocou vysokotlakového čističa. Povrch balkóna dlažba.